Jogszabályfigyelő: Keresetlevél-nyomtatvány használata esetén a hiánypótlást a jogi képviselő is teljesítheti formanyomtatványon

Szerző:
Dátum: november 23, 2018 9:11 de.
Kategória:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) előírásai szerint a jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelét kizárólag a külön jogszabály [a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII. 22.) IM rendelet] szerinti formanyomtatványon terjesztheti elő. Ebből következően hiánypótlás elrendelése esetén a hiánypótlást ugyancsak nyomtatványon kell teljesíteni, „annak újbóli beadásával”.

A konzultációs testület véleménye szerint a Pp. nem tiltja, hogy a jogi képviselő is használja a formanyomtatványt, így ebből nem következik az, hogy a keresetlevelet hiánypótlás nélkül vissza kellene utasítani, ha azt formanyomtatványon, de már az időközben meghatalmazott jogi képviselő nyújtja be.

„A jogszabály által rendszeresített formanyomtatvány ugyanis a Pp. 170. § (1)–(3) bekezdései szerinti szerkezeti egységek szerint tagolt, a félnek az ezeken belüli tartalmi elemeket kell feltüntetnie, függetlenül attól, hogy van-e jogi képviselője. Az eltérést a jogalap, jogi érvelés és jogszabályhely kötelező megjelölésének hiánya jelentheti. Ez a hiányosság azonban a jogi képviselő bekapcsolódása után újabb hiánypótlásra nem adhat alapot.”

Joganyag: Új Pp. konzultációs testület 53. számú állásfoglalása
Módosította:
Megjelent: http://www.lb.hu/hu/uj-pp-jogert
Hatályos:
Megjegyzés: kúriai jogértelmezés