Jogszabályfigyelő: Felperesi törvényes képviselő adatai a keresetlevélben

Szerző:
Dátum: november 23, 2018 9:10 de.
Kategória:

Ha a felperes nem természetes személy, úgy a törvényes képviselőjének az azonosító adatait fel kell tüntetni a keresetlevélben akkor is, ha egyébként a felperes érdekében meghatalmazott képviselő jár el a perben.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint ugyanis a keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni a felperes azonosító adatait, valamint az alperes ismert azonosító adatait. Az azonosító adatok között pedig szerepelnek a törvényes képviselő adatai is [lásd a Pp. 7. § (1) bekezdés 2. pontját].

A keresetlevél bevezető és záró részére vonatkozó rendelkezés, a nem természetes személy azonosító adataira vonatkozó meghatározás, az írásbeli ellenkérelem bevezető és záró részére vonatkozó, valamint a tárgyalás kitűzésével kapcsolatos szabály, illetőleg a jogi képviselőkre és a képviseleti jogosultság vizsgálatára vonatkozó előírás, valamint a fizetési meghagyásról szóló törvény időközbeni módosítása alapján a Kúria tanácsadó testülete arra a következtetésre jutott, hogy „a nem természetes személy felek közül a felperes törvényes képviselőjének adatait akkor is fel kell tüntetni a keresetlevélben, ha a felperesnek a perben van meghatalmazott képviselője.”

Joganyag: Új Pp. konzultációs testület 55. számú állásfoglalása
Módosította:
Megjelent: http://www.lb.hu/hu/uj-pp-jogert
Hatályos:
Megjegyzés: kúriai jogértelmezés