Jogszabályfigyelő: Az utolsó tárgyalási nap perköltségeinek a felszámítása

Szerző:
Dátum: november 23, 2018 9:12 de.
Kategória:

A címben szereplő témakörrel kapcsolatban két elvi megállapítást tett a kúriai konzultációs testület. Az első az, hogy az utolsó tárgyalási napon (a berekesztésre vonatkozó figyelmeztetés után) a jogi képviselő az e napon felmerült költségeit a korábban elektronikusan benyújtott perköltségjegyzék-nyomtatvány „mellékleteként” (annak kiegészítéseként) papír alapon is előterjesztheti, de akár jegyzőkönyvbe is mondhatja. A másik megállapítás szerint a jogi képviselő nélkül eljáró fél mindezt attól függetlenül megteheti, hogy korábban perköltségjegyzék-nyomtatványt használt vagy sem.

Köztudott, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 81. § (5) bekezdése szerint jogi képviselő eljárása esetén a perköltség kizárólag költségjegyzék útján számítható fel, amelyet a jogi képviselő a per egyéb irataival együtt elektronikusan köteles a bíróságnak benyújtani. Kérdéses ugyanakkor, hogy az utolsó tárgyaláson felmerült perköltség felszámítása milyen formában történhet.

A Pp. 81. § (3) bekezdése szerint a költségek felszámítására legkésőbb a tárgyalás berekesztéséig (ennek hiányában az eljárást befejező határozat meghozataláig) kerülhet sor. „A konzultációs testület álláspontja szerint az idézett rendelkezésből az következik, hogy ebben az esetben a tárgyalás folyamán – még a berekesztést megelőzően – mód van a tárgyaláson felmerült költségek felszámítására is.” Ez pedig papíron (a költségjegyzék-nyomtatvánnyal) vagy szóban, a költségek jegyzőkönyvbe mondásával történhet meg. E két lehetőség a jogi képviselő nélkül eljáró felet is megilleti, függetlenül attól, hogy korábban a költségeit milyen formában számította fel.

Joganyag: Új Pp. konzultációs testület 46. számú állásfoglalása
Módosította:
Megjelent: http://www.lb.hu/hu/uj-pp-jogert
Hatályos:
Megjegyzés: kúriai jogértelmezés