Jogszabályfigyelő: Új rendelet a közjegyzői díjszabásról

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:28 du.
Kategória:

Október elsejétől új igazságügyi miniszteri rendelet váltja fel a jelenleg hatályos közjegyzői díjszabásról szóló jogszabályt. A közjegyzők eljárásáért a jövőben is munkadíjat és költségtérítést kell majd fizetni. Emelkedik azonban az ügyértékhez igazodó munkadíj összege, továbbá egymilliárd forintra nő a díjmegállapítás alapjául szolgáló maximális ügyérték. A rendeletben szereplő (két- vagy többoldalú jogügyletekre vonatkozó) tételes meghatározott díjak kétharmadát kell megfizetni az egyoldalú jogügyletek vagy jognyilatkozatok okiratba foglalásáért, az eddigiek szerinti ötven százalékos mérték helyett.

Óránként 1500 forintról 5500 forintra nő a közjegyzői munkadíj azokban az ügyekben, amelyekben az ügyérték nem állapítható meg. Változik továbbá az óradíjas ügyek speciális eseteiben alkalmazandó szorzószám is. A munkadíjon felül meg kell téríteni továbbá a közjegyző költségeit (készkiadások, illetve költségátalány) is.

Speciális előírások vonatkoznak egyes közjegyzői nemperes eljárásokra (így például a hagyatéki eljárásra, letéti eljárásra, aláírás-hitelesítésre, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére, előzetes bizonyításra, egyezségi eljárásra, közjegyzői másolatok elkészítésére, hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos azonossági nyilatkozatokra, kamattámogatott kölcsönökkel kapcsolatos okiratok közokiratba foglalására).

A fizetési meghagyásos (európai fizetési meghagyásos) eljárásokra, és az azokkal kapcsolatos végrehajtási eljárásokra továbbra is külön jogszabály rendelkezései alkalmazandók, akárcsak a közjegyzői végrehajtási eljárásokra, bár ez utóbbiak esetében az alábbiakban hivatkozott rendelet bizonyos előírásait figyelembe kell majd venni.

Az új díjszabási rendelet 2018. október elsején lép hatályba, előírásait – egy kivétellel – az ezt követően indult eljárások esetén kell alkalmazni. A jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet.

Joganyag: 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
Megjelent: MK 2018/129. (VIII. 23.)
Hatályos: 2018. 10. 01.
Megjegyzés: új jogszabály