Jogszabályfigyelő: Rendeltetésmódosítási eljárás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:32 du.
Kategória:

Új jogszabály született a 400 négyzetméter alapterületet meghaladó építmények rendeltetésének kereskedelmi rendelteltésre történő megváltoztatásának engedélyezéséről, illetve az ilyen rendeltetésű építmények átalakításának engedélyezéséről, ha annak alapterülete eleve vagy az átalakítás folytán a 400 négyzetmétert meghaladja.

Az úgynevezett rendeltetésmódosítási eljárás során első fokon az építmény fekvése szerinti járás székhelyén működő jegyző, a fővárosban a fővárosi kerületi jegyző, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. A kérelmet az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet mellékletei szerinti tartalommal kell benyújtani.

Fontos tudnivaló, hogy a fentiekben hivatkozott elsőfokú rendeltetésmódosítási hatóság bírsággal sújtja azt, aki az építményt rendeltetésmódosítási engedély nélkül használja vagy engedély nélkül átalakítja.

A jogszabály a bírságszabályok kivételével a kihirdetését követő napon lépett hatályba. Rendelkezéseit átalakítás esetében a hatálybalépését követően megkezdett építési munkálatok tekintetében kell alkalmazni.

 Joganyag: 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
Megjelent: MK 2018/126. (VIII. 13.)
Hatályos: 2018. 08. 14., 2018. 08. 29.
Megjegyzés: új jogszabály