Jogszabályfigyelő: A magánélet védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:37 du.
Kategória: ,

Augusztus elsején lépett hatályba a magánélethez való jogot (a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartását) garantáló törvény, amely a magánélethez való jog alapvető lényegét akként határozza meg, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások nem sérthetik meg.

A magánélethez való jog megsértése esetén biztosítja a hatósághoz, bírósághoz fordulás lehetőségét, rögzíti továbbá, hogy a jogvédelem részletes szabályait külön törvények, különösen a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv és az információs önrendelkezésről szóló törvény rendezik. A jogsértés személyiségi jogi jogkövetkezményeit azonban maga a magánélet védelméről szóló, alábbiakban hivatkozott törvény határozza meg. Módosítja ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a közéleti szereplők személyiségijog-védelmével kapcsolatos szabályait.

Joganyag: 2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről
Módosítja:
Megjelent: MK 2018/123. (VII. 31.)
Hatályos: 2018. 08.01.
Megjegyzés: új jogszabály