Szeptember 16-ig használhatóak a július 1-je előtti cégeljárási nyomtatványok

Szerző:
Dátum: augusztus 29, 2018 8:22 de.
Kategória: ,

Az IM a múlt hét végén kiküldött  tájékoztatása szerint meghosszabbították a türelmi időszakot. A  21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 2018. július 5-i hatálybalépéssel módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, ami érinti a cégeljárási formanyomtatványokat is. A változások számos helyen érintették a már meglévő nyomtatványokat, melyek módosítása […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Októbertől mindenhol tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:40 du.
Kategória: ,

Október közepén lép hatályba az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak a megsértését megvalósító szabálysértés szabályozásának a módosítása, melynek értelmében mindenhol tilos, és így büntethető lesz az életvitelszerű közterületi tartózkodás. A tilalom megszegői háromszori rendőri figyelmeztetést követően közérdekű munkával szankcionálhatók. A büntetés elzárásra változtatható át. Már az első három alkalommal is megindulhat az eljárás ugyanakkor, ha az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Btk. módosítás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:39 du.
Kategória: ,

Egy új, a jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése című törvényi tényállással bővült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, módosult továbbá a zaklatás bűncselekményének a szabályozása. Az új előírások a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lépnek hatályba. Joganyag: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Módosítja: 2018. évi XLIII. törvény Megjelent: MK 2018/122. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyülekezési jogról szóló törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória: ,

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szabályait (egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése) is módosítja a gyülekezési jogról szóló, 2018. október elsejétől hatályos új törvény, amely egyidejűleg hatályon kívül helyezi a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényt. Fontos átmeneti előírás, hogy 2018. október elsején még el nem bírált bejelentésekre, meg nem tartott gyűlésekre, illetve […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az üzleti titok védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória: ,

Huszonnégy egyéb törvény módosítását is tartalmazza az üzleti titok védelméről szóló, 2019. augusztus 8-ától hatályos törvény. Az üzleti titok védelmének speciális szabályait csupán tizenöt szakasz rendezi, amelyek között egyebek mellett a védelem alóli kivételeket, a jogsértés meghatározását és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, illetve speciális perjogi előírásokat is megtalálhatjuk.  Joganyag: 2018. évi LIV. törvény az üzleti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A magánélet védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:37 du.
Kategória: ,

Augusztus elsején lépett hatályba a magánélethez való jogot (a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartását) garantáló törvény, amely a magánélethez való jog alapvető lényegét akként határozza meg, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások nem sérthetik meg. A magánélethez való jog megsértése esetén biztosítja a hatósághoz, bírósághoz […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új szocho-törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:36 du.
Kategória: ,

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 2019. januári hatálybalépésével megszűnik az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho). Jövőre tehát az eho helyett is szociális hozzájárulás (a továbbiakban: szocho) néven kell befizetést teljesíteni a központi költségvetés terhére. A fentiekkel összefüggésben az új szocho-törvény módosítja a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített foglalkoztatás és a szakképzési hozzájárulás szabályait, valamint kisadózó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2019-es költségvetés

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:35 du.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényt, amely az államháztartás központi alrendszerének bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban, kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban, a hiányát pedig 998 433,9 millió forintban állapítja meg. Az államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alkotmányjogi panasz benyújtásához használható indítványminták

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:34 du.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság honlapján még a nyári ítélkezési szünet megkezdését megelőzően közzétett tájékoztató részletes bemutatja az egyes alkotmányjogi panasz-típusokra vonatkozó előírásokat, az indítványok formai és tartalmi követelményeit. Az úgynevezett „általános érvényű tudnivalók” mellett az alkotmányjogi panasz mindhárom típusára nézve részletes leírás és egy-egy word formátumú blanketta tölthető le az Alkotmánybíróság honlapjáról, amely jelentősen megkönnyíti a jogi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ittas járművezetés megvalósul az alkohol felszívódási időszakában is

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:33 du.
Kategória: ,

A Kúria alábbiakban hivatkozott elvi bírósági határozata értelmében az ittas állapotban történő járművezetés megvalósul akkor is, ha az elkövetőnek a vezetéskor a szervezetében annyi alkohol van, amely alkalmas a törvényben írt alkoholszint előidézésére. Ez azt jelenti tehát, hogy a vezetéskor az elkövető szervezetében lévő alkoholnak még nem kell feltétlenül elérnie a 0,50 gramm/litert meghaladó véralkohol-koncentrációt, […]

Bővebben...