Jogszabályfigyelő: Összefoglaló vélemény a rokontartással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:18 de.
Kategória:

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a tartásdíjjal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot tette komplex vizsgálat tárgyává. A márciusban elfogadott összefoglaló vélemény eredményeit május közepén tárta az újságírók elé dr. Makai Katalin a csoport vezetője. A meglehetősen részletes terjedelmes vélemény összefoglaló megállapításaiból csupán néhány érdekességet emelünk ki a következőkben.

A bíróságok gyakorlatát vizsgáló kérdőívek feldolgozása alapján a joggyakorlat elemző csoport arra a következtetésre jutott, hogy a fővárosban és a környékén „a nagyszámú vállalkozás, a kiugróan magas jövedelmek és esetenként azok eltitkolása jellemző” így a tartási perekben bonyolult bizonyítást kell lefolytatni, ezzel szemben az ország kevésbé fejlett régióiban nem a vagyoni helyzet „feltérképezése okoz problémát, sokkal inkább annak mérlegelése, hogy a rendelkezésre álló csekély jövedelem hogyan osztható fel úgy, hogy a gyermek tartása mellett a kötelezett szülő érdeke (megélhetése) is biztosítható legyen”.

A gyermektartási perekben alapvető kérdés a gyermek indokolt szükségleteinek a megállapítása, amely a kúriai vélemény szerint nem korlátozható az alapvető és a kiegészítő szükségletekre, (melyek fogalmát részletesen is kifejtik), boncolgatják ugyanakkor a speciális és a luxusszükségletek témakörét is.

A gyermek szükségletének feltérképezése mellett a másik alapvető kérdés a kötelezett teljesítőképességének a vizsgálata, amelynek tekintetében némi támpontot is nyújt a Kúria a bíróságok és a felek, valamint a jogi képviselőik számára.

Egységes álláspont alakult ki a tekintetben, hogy a tartási perekben el kell kerülni a felesleges bizonyítást; szükségtelen egy meghatározott mértéken felül a kötelezett valamennyi bevételi forrásának a feltárása; az új polgári perrendtartás szerint nagyobb a „bíróság felelőssége a hivatalbóli bizonyítás alkalmazását illetően”; továbbá figyelembe kell venni a bizonyítási szükséghelyzet szabályait.

A bizonyítás egyszerűsítése érdekében a joggyakorlat-elemző csoport a gyermek ún. szűkösen vett, köztudomású alapszükségletét 25 000 forintra teszi 2018-ban (amelyre nézve a bizonyítás lefolytatását szükségtelennek tartják); ezzel összefüggően az ún. minimáltartásdíjat 15 000 forintban jelölték meg. „Amennyiben tehát a jogosult nem kíván a 15 000 forintot meghaladó kötelezetti teljesítőképességet bizonyítani, azzal megelégszik, a bíróság erre vonatkozóan bizonyítási eljárást nem foganatosít” – olvasható a dokumentumban.

A joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye ezen felül is számos kiemelkedően fontos és megfontolandó megállapítás tartalmaz, így a tartási perekkel foglalkozó jogi képviselők számára elengedhetetlenül szükséges lehet a dokumentum részletes tanulmányozása.

Az összefoglaló vélemény >>

Joganyag:
Módosítja:
Megjelent: www.lb.hu
Hatályos:
Megjegyzés: kúriai joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye