Jogszabályfigyelő: A bűnügyi költségek előlegezése

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:09 de.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtására kiadott igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a bűnügyi költséget főszabályként az egyes eljárásokban eljáró szervek előlegezik meg. Speciális előírások vonatkoznak ugyanakkor a terhelt, a terhelt segítője, a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, illetőleg az egyéb érdekelt segítőjének a költségére. Ezeket a költségeket azok a személyek előlegezik meg, akiknél, illetve akiknek az érdekében az adott költség felmerült. Ugyancsak sajátos szabályok alkalmazandók a szakértők, szaktanácsadók, tolmácsok, fordítók, tanúk, illetve az idézett személyek költségeinek az előlegezésére is.

A rendelet 2018. július elsején lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet.

Joganyag: 11/2018. (VI. 12.) IM rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről
Módosítja:
Megjelent: MK 2018/83. (VI. 12.)
Hatályos: 2018. 07. 01.
Megjegyzés: új jogszabály