Jogszabályfigyelő: Ügyvédi kamarai eljárások díja

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:20 de.
Kategória: ,

A csekkjogi szabályok szövegének a közzétételéről, valamint az egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló igazságügyi miniszteri rendeletben állapították meg egyes ügyvédi kamarai hatósági eljárások díját. Eszerint az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról történő hatósági bizonyítvány kiadásának, az ügyvédi tevékenységet gyakorló személyi adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételének, valamint az irodagondnok bejegyzésének a díja 1000 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bűnügyi költségek előlegezése

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:09 de.
Kategória: ,

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtására kiadott igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a bűnügyi költséget főszabályként az egyes eljárásokban eljáró szervek előlegezik meg. Speciális előírások vonatkoznak ugyanakkor a terhelt, a terhelt segítője, a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, illetőleg az egyéb érdekelt segítőjének a költségére. Ezeket a költségeket azok […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bűnügyi felügyelet és a távoltartás

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:30 de.
Kategória: ,

Ugyancsak az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésére tekintettel állapította meg az igazságügyi miniszter a bűnügyi felügyelet és a távoltartás 2018. július 1-jétől hatályos új szabályait. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása kiemeli, hogy a kódexben: „a letartóztatás reális és valóságos alternatívájaként jelenik meg a bűnügyi felügyelet, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja” a jelenleg hatályos kódex […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Összefoglaló vélemény a rokontartással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:18 de.
Kategória: ,

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a tartásdíjjal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot tette komplex vizsgálat tárgyává. A márciusban elfogadott összefoglaló vélemény eredményeit május közepén tárta az újságírók elé dr. Makai Katalin a csoport vezetője. A meglehetősen részletes terjedelmes vélemény összefoglaló megállapításaiból csupán néhány érdekességet emelünk ki a következőkben. A bíróságok gyakorlatát vizsgáló kérdőívek feldolgozása alapján a joggyakorlat elemző […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályai

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:14 de.
Kategória: ,

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2018. július 1-jén lép hatályba a kódex végrehajtására kiadott, a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályait tartalmazó, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. A terjedelmes, 216 szakaszból álló jogszabály első része az úgynevezett általános rendelkezéseket (kizárás, áttétel, jegyzőkönyv, ügyiratkezelés, eljáró szervek viszonya, rendészeti szervek intézkedések, hatósági közreműködések, nemzetközi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Számlázóprogramok adatszolgáltatása

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:11 de.
Kategória: ,

Újabb alcímmel egészül ki 2018. július elsejei hatálybalépéssel a számlákról, nyugtákról és az elektronikus számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 2014-es NGM rendelet a számlázóprogramok adatszolgáltatását illetően. A módosítás egyértelműen rögzíti az adatszolgáltatás teljesítésének a feltételeit, a hibás adatszolgáltatás esetén végrehajtandó feladatokat, a manuális rögzítés lehetőségét, illetőleg a fogadó rendszer üzemzavara, karbantartása, továbbá adóalany rendszerének üzemzavara vagy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása a polgári perben

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:08 de.
Kategória: ,

A Kúriának a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testülete véleménye szerint a különböző szakvélemények beszerzésének az indítványozása ebben az esetben is kizárt. Ilyen bizonyítási indítványt a bizonyító fél ellenfele nem terjeszthet elő, és azonos oldalon (pertársak esetében) is csak egyetlen szakvéleménye beszerzése indítványozható. A fenti lehetőségre […]

Bővebben...