Jogszabályfigyelő: Titkos információgyűjtés eredményének bizonyítékként való felhasználásáról szóló végzés elleni fellebbezés

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:51 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa megszüntette a Kúriai Döntések 2015. évi 4. számában EBD 2015.B.15. számon közzétett határozat elvi bírósági döntésként való fenntartását. Az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatban a Kúria hivatkozott arra, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 215. §-ának 2014. január 1. napjától hatályos szövege már nem zárja ki a titkos információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása lehetőségéről döntő végzések elleni fellebbezést. Rögzítette továbbá, hogy „az elvi bírósági döntésként megjelent Nyíregyházi Törvényszék 3.Bnyf.425/2014/3. számú végzése a jogorvoslat tárgyában már hatályban nem lévő Be. rendelkezésre hivatkozott.” Utalt arra is, hogy a „jogegységi eljárás tárgya olyan elvi bírósági döntésként megjelent határozat, amely – a fellebbezési jogosultság tárgyában – nem a meghozatalakor hatályos Be. szerint rendelkezett.”

Tekintve, hogy az adott jogkérdést a Be. egyértelműen szabályozza, a fent hivatkozott határozat elvi bírósági döntésként való fenntartása szükségtelen, sőt, ahogy a Kúria fogalmazott, annak megszüntetésével biztosították, hogy megfelelő legyen a törvényalkalmazás.

Joganyag: 3/2018. Büntető jogegységi határozat
Módosítja:
Megjelent: MK 2018/68. (V. 17.)
Hatályos:
Megjegyzés: Kúria büntető jogegységi határozata