Jogszabályfigyelő: Gyermekpornográfa – bűncselekményegység és halmazat kérdése

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:58 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a gyermekpornográfia bűntettével kapcsolatban a halmazat és a bűncselekményegység kérdésében foglalt állást az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában a tekintetben, ha Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt elkövetési magatartásokat több passzív alannyal vagy több felvétellel kapcsolatban fejti ki. Az eljárást a legfőbb ügyész indítványozta az ítélkezési gyakorlat megosztottságára figyelemmel. A Kúria álláspontja szerint kérdésként merült fel, hogy amennyiben az elkövetési magatartás több felvételt érint, az (egy vagy több tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló) több felvétel önmagában halmazatot eredményez-e; és amennyiben nem, akkor a több felvételt érintő különböző elkövetési magatartások halmazatot vagy egységet képeznek-e. Értelmezésre szorult egyebek mellett az a helyzet is, amikor az akár egy, akár több felvételt érintő különböző elkövetési magatartások a Btk. 204. § (1) bekezdése adott pontjának keretei közül kilépnek – olvasható a jogegységi határozat indokolásából.

Joganyag: 2/2018. Büntető jogegységi határozat
Módosítja:
Megjelent: MK 2018/61. (V. 7.)
Hatályos:
Megjegyzés: Kúria büntető jogegységi határozata