Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:59 de.
Kategória: ,

Az ügyvédi letétkezelésről és pénzkezelésről szóló kamarai szabályzat az ügyvédi letét három fajtáját – teljesítési letét, költségletét, őrzési letét – határozza meg. Rögzíti a letéti szerződések általános, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben rögzített feltételeken túl alkalmazandó további követelményeit, illetve a valamennyi fent említett letéti fajtára vonatkozó speciális rendelkezéseket, továbbá a pénzletét átvételének a szabályait, illetve a letéti nyilvántartással kapcsolatos előírásokat, de a letéti ellenőrzés szabályait is.

Fontos korlátozó előírás, hogy az ügyvédi irodai tagsággal nem rendelkező ügyvéd és az egyszemélyes ügyvédi iroda letéti szerződés megkötésére kizárólag helyettes ügyvéd kamarai bejegyzése esetén jogosult, feltéve, hogy az érintett az akadályoztatása esetére a helyettes ügyvéddel a letét feletti rendelkezésre külön szerződést is kötött.

A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételt (2018. 04. 20.) követő napon lépett hatályba, egyidejűleg módosította a Fegyelmi Eljárási Szabályzatról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzatot, valamint az egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és

egyszemélyes ügyvédi irodák részére című 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzatot is. Az új szabályzat hatálybalépésével hatályát vesztette továbbá az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 1/2014. (XI. 03.) MÜK szabályzat.

A letéti szabályzat szövege itt érhető el >>

Joganyag: 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
Módosítja:
Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu
Hatályos: 2018. 04. 21.
Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat