Jogszabályfigyelő: Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:05 de.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kamarai szabályzat értelmében a végintézkedésre vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvédet írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a kamarai Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (KVNY) történő, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) történő bejegyzés lehetőségéről. A szabályzat ezen túlmenően részletesen meghatározza az ügyfél bejegyzésre vonatkozó hozzájárulása esetén követendő eljárással kapcsolatos rendelkezéseket.

A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételt (2018. 03. 28.) követő hónap első napján lépett hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit az ezt követően készített végintézkedések tekintetében kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát vesztette az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat.

A szabályzat szövege itt érhető el >>

Joganyag: 2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról
Módosítja:
Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu
Hatályos: 2018. 04. 01.
Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat