Jogszabályfigyelő: A közfeladatot ellátó személyek bizonyos körével szemben érvényesülő fokozott büntetőjogi felelősség

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:52 de.
Kategória:

A legfőbb ügyész indítványa alapján indult eljárásban a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy közfeladatot ellátó személyként meghatározott pedagógus lehet-e elkövetője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 302. §-a szerinti, közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének.

A Kúria jogegységi döntése értelmében azokban az esetekben, amikor a Btk. 459. § (1) bekezdés 12. pontjában felsorolt személyekre vonatkozó háttérjogszabály a közfeladati jelleget csupán a büntetőjogi védelem szempontjából biztosítja, a közfeladatot ellátó személy nem lehet tettese a Btk. 302. §-a szerinti közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének és a Btk. 306. §-a szerinti közfeladati helyzettel visszaélés bűntettének.

A jogegységi határozat egyebek mellett részletesen meghatározza a fenti személyi kört, illetve azoknak a közfeladatot ellátó személyeknek a körét is, akik esetében ugyanakkor a Btk. 302. §-a és a Btk. 306. §-a szerinti fokozott büntetőjogi felelősség is érvényesül.

Joganyag: 5/2018. Büntető jogegységi határozat
Módosítja:
Megjelent: MK 2018/68. (V. 17.)
Hatályos:
Megjegyzés: Kúria büntető jogegységi határozata