Jogszabályfigyelő: A kulturális örökség védelmének új szabályai

Szerző:
Dátum: április 24, 2018 1:26 du.
Kategória: ,

Új kormányrendelet született a kulturális örökség védelméről szóló törvény végrehajtására vonatkozóan. A jogszabály meghatározza az örökségvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket és az örökségvédelmi tanácsadó testületeket. Hatálya kiterjed a kulturális örökség védelmével kapcsolatos nyilvántartásokra, a védetté nyilvánítás és a régészeti feladatellátás szabályaira, a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének a szabályaira, a műemléki értékekkel, valamint a kulturális javak védelmével kapcsolatos szabályokra is.

A rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba. Néhány előírását azonban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 Joganyag: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
Módosítja: 
Megjelent: MK 2018/52. (IV. 9.)
Hatályos: 2018. 04. 10.
Megjegyzés: új jogszabály