A bírósági döntések elérési lehetőségei és kereshetősége

Szerző:
Dátum: június 5, 2012 1:38 du.
Kategória:

A 2012. június 1-jén Bugacon, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara által megrendezésre került Ügyvédnapon a CompLex Kiadó nevében Takács Tibor tartott előadást a bírósági döntések elérési lehetőségeiről és kereshetőségéről, valamint mutatta be a részt vevő ügyvédeknek Jogtár termékcsalád 2012. évi alaplemezének egyik újdonságát, a Döntvénykeresőt.

Az előadás részletesen elemezte, hogy a bírósági döntéseket jelenleg leginkább papíralapú kiadványokból érhetik el a felhasználók. A Magyar Közlönyből ismerhetők meg a jogegységi határozatok és Alkotmánybírósági határozatok, míg 2011. év végéig az évente két alkalommal megjelent Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteménye tartalmazta az EBH-kat. A Bírósági Határozatok folyóirat főként BH-kat, választottbírósági határozatokat, kollégiumi véleményeket és állásfoglalásokat, emlékeztetőket, tájékoztatókat tartalmazott. Adózási tárgyban kiadott bírósági döntéseket tartalmazott az 1989-2010 között Adó és Ellenőrzési Értesítő, s ennek utódja 2011-től az Adó és Vám Értesítő. A CompLex Kiadó gondozásában havi rendszerességgel megjelenő Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár a Legfelsőbb Bíróság, Kúria főként közigazgatási tárgykörre eső döntéseit publikálja, valamint a Bírósági Döntések Tára folyóirat 2000-től az ítélőtáblák irányadó gazdasági jogi tárgyú döntéseit.
Az előadás kitért arra, hogy a felhasználó digitális formában a bíróság honlapján BHGY néven publikált, anonimizált döntések között kereshet.
A CompLex Kiadó célja a 2012. június második felében a Döntvénytár, Ügyvéd Jogtár Plusz és Ügyvéd Jogtár Prémium termékeit használó ügyfelekhez eljutó Döntvénykereső az volt, hogy a számos forrásból származó bírósági döntéseket egy adatbázisba rendező Döntvénytárhoz egy modern keresőfelületet és mögötte, egy megújult keresőmotort biztosítson.
Az új keresőfelületen, a Döntvénykeresőben, a felhasználó számos szempontot megadva tudja pontosítani keresési feltételeit – a bíróság neve, jogszabályhely, ügyszak, ügycsoport, lajstromszám, lajstromozás éve, közzététel, bíró neve –, mely feltételek akár önállóan, akár más keresési feltételekkel kombinálva is alkalmazhatók. A döntvényekben természetesen tetszőlegesen megadott szavakat, kifejezéseket is kereshet. A Döntvénykereső segítségével jelenleg az EBH-k, BH-k, BHGY-k, BDT-k és KGD-k között kereshet.
A felhasználó ezen új felületen keresési feltételként adhat meg egy adott jogszabályhelyet, a program pedig listába rendezi a választott jogszabályhelyhez kapcsolódó bírósági döntéseket.
További újdonság a Döntvénytár adatbázisban a tárgyszavak szerinti keresés. Több mint 14 ezer tárgyszó segíti a bírósági döntések közötti eligazodást. Ennek révén a felhasználók a legfontosabb, érdemi tárgyszavakhoz kapcsolatban már nem csupán vonatkozó, releváns magyar joganyagokat érhetnek el, hanem bírósági döntéseket is.
A CompLex Kiadó – e fejlesztésének közzétételével – továbbra is elkötelezett marad a joganyagok digitális feldolgozottsági és használhatósági szintjének emelésében, az ügyféligények lehető legpontosabb kiszolgálásában.