Jogi tartalomszolgáltató válaszai a jogi és gazdasági kihívásokra

Szerző:
Dátum: május 11, 2012 1:39 du.
Kategória:

A Fiatal Jogászok Egyesülete által megrendezésre került III. Országos Konferencián tartott előadást a CompLex Kiadó. Célja az volt, hogy megmutassa: a jogi tartalomszolgáltatás milyen válaszokat tud adni azt elmúlt évek gazdasági folyamatai okozta jogi változásokra.

Az elsődleges jogi tartalmak állam általi ingyenes publikálására, valamint a kibocsátott jogszabályok megnövekedett számára a CompLex Kiadó válaszként – egyrészt – a jogalkalmazói munkát támogató másodlagos tartalmak folyamatos bővítését, szélesítését és hatályosítását, továbbá az elsődleges és másodlagos jogi tartalmak mégszorosabb egymáshoz kötésének, egymásra való hivatkozásának megteremtését adja. Azt valljuk: a magyar és európai uniós joganyag, mint elsődleges jogi tartalom akkor hasznosulhat igazán a felhasználók oldalán, ha mindig hatályos, pontos és adekvát másodlagos tartalommal – például kommentárok, bírósági döntések, módszertani magyarázatok és segédletek stb. – van alátámasztva. A CompLex Kiadó másodsorban egyetlen integrált felületre helyezte minden jogi tartalmát: egy felületről érhetők el az elsődleges és másodlagos tartalmak, a munkafolyamatot támogató szoftverek (kalkulátorok, ügy- és ügyfélnyilvántartó szoftverek), továbbá e felületen kerültek elhelyezésre a megújult keresési funkciók. A CompLex Kiadó egyedülállóan több mint félmillió érdemi jogi dokumentumot tartalmazó jogi adatbázisában való keresést 12 különböző keresési típus segíti: az egyetlen joganyagot keresését lehetővé tevő viszonylag egyszerű funkción túl olyan keresési módok is megtalálhatók, melyeknél a felhasználó maga adja meg a keresés paramétereit, vagy épp ellenpéldaként egyetlen keresőablakba írja be a keresett kifejezést, s a program intelligens keresőmotorja listába rendezi a találatokat a legfontosabbnak ítélt találatot helyezve az első helyre. Új tartalmi irányok is megjelentek az elmúlt három évben: e körbe sorolhatók az elektronikus tananyagok, melyek egy-egy nagyobb terjedelmű jogszabályváltozás nyomonkövetéséhez és értelmezéséhez adnak új formátumú segítséget, vagy épp konferenciákat, előadásokat legfeljebb fél óra terjedelembe összefoglaló videótananyagok.

Másrészt válaszként fogalmazza meg a fenti hatásokra a CompLex Kiadó a jogalkalmazói munkát, munkafolyamatot támogató megoldásait, szoftvereit: e körbe tartoznak az elektronikus eljárásokat támogató e-nyomtatványok, továbbá az Officium, mely az ügyvédi munkát támogatva ügy- és ügyfélnyilvántartó szoftverként kerül forgalmazásra, valamint egyes témaköröket, területeket támogató kalkulátor-alkalmazások (például eljárási illeték kalkulátor, kamatkalkulátor, vagyonleltár készítő kalkulátor, perköltségkalkulátor). A jogi adatbázis az elmúlt három évben kilépett korábbi, jólismert jellegéből: már nemcsupán elsődleges joganyagot és abban való keresést tesz lehetővé, sőt már nemcsupán az elsődleges joganyagokhoz kapcsolódó másodlagos tartalmakat nyújt felhasználói számára, hanem a felhasználó érdemi, jogalkalmazói munkáját támogató megoldásokat, szoftvereket, programokat kínál. A kiadó adatbázisának kifejezett célja, hogy a felhasználó munkáját segítő minden hatályos, friss, pontos jogi tartalmat, kapcsolódó másodlagos tartalmat és napjaink követelményeire választ adó, munkafolyamat támogató megoldásokat, szoftvereket egyetlen integrált felületre helyezze.

A tartalomintegráció és a munkafolyamat támogató megoldások, alkalmazások egyetlen, integrált felületre való helyezésével párhuzamosan a CompLex Kiadó technológia megújítással is választ ad a fent részletezett tényezőkre. A korábban kizárólag CD/DVD lemezeken szállított jogi adatbázisainak minden tartalmát – első lépésként, 2011 nyár elejétől – online módon frissíti, mely egy átlagos felhasználó esetén évente 23 darab lemez telepítését teszi szükségtelenné azzal, hogy a felhasználó egy alkalommal telepíti az adatbázist, s ezt követően – saját igényei szerint, akár naponta többször is – frissíti az adatbázis tartalmát. Az információtechnológia által alkalmazott újítások, megoldások folyamatos nyomonkövetése és azoknak a CompLex Kiadó jogi adatbázisaira vonatkozó alkalmazása megkerülhetetlenné vált: a felhasználók a megszokott pontos és friss jogi tartalmat immár gyorsan, szinte azonnal szeretnék elérni, megismerni, saját tudásuk részévé tenni. E célt szolgálja a 2003 óta tisztán webes eléréssel működő WEB Jogtár is, mely – a majd kétévtizede korongról telepített és használt Jogtár adatbázisok tartalmát és majd minden funkcióját internetes böngészőből névvel-jelszóval megnyithatóan kínáló adatbázisként – egyre inkább népszerű a felhasználók körében.
Az előadás első részében ismertetett körülményekre – különösen az ügyvédi munkakörnyezet romló financiális hatásaira – a CompLex Kiadó további válaszokat is ad: az öt éve bevezetett Partnerprogram helyébe 2011-től a Hűségprogram lépett, mely egyedülálló módon garantált, automatikus 10–20%-os azonnali kedvezményt ad ügyfeleinknek a következő előfizetési periódusra kiállított számla értékéből, figyelembe véve az adott ügyfél korábbi előfizetésének mértékét és ügyfél-életkorát. A CompLex Kiadó kiemelten támaszkodik ügyfelei észrevételeire termékeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztésében: nap, mint nap találkozunk ügyfeleinkkel, gyűjtjük és rendszerezzük a tőlük kapott észrevételeket, tapasztalatokat, információkat, s a megfogalmazott igények kézzel foghatóvá válnak a megvalósított fejlesztésekben. A vizsgált 2008–2011 időszak elején került kiépítésre kereskedelmi képviselői hálózatunk: hazánk minden megyéjében, a főváros minden kerületében képviselő kollegáink közvetlen, személyes kapcsolatban állnak ügyfeleinkkel.