Csoportmunka a Jogtárban

A csoportmunkába bevont funkciók: kedvencek és jegyzetek, ismerje meg, aztán próbálja ki még ma

Megismerem a csoportmunka funkciótHírek
 
Jogtárasok klubja
Closed group · 220 members
Csatlakozás a csoporthoz
A klub tagjaiban egy biztosan közös: szenvedélyünk a Jogtár! A csoportban nem csak támogatást adunk, hanem tippeket, tapasztalatokat is megosztunk egy...
 

Jogszabályfigyelő: Kizárólagos illetékesség alá esik valamennyi, a fogyasztóval szemben indított per

2019-02-21 -

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésben szereplő illetékességi kikötéstől függetlenül a fogyasztóval szemben kizárólag az alperes lakóhelye szerinti bíróság előtt indítható per a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) hatálybalépését követően – derül ki…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közigazgatási döntés semmissége

A közigazgatási döntés semmisségét eredményező semmisségi okokat törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint külön törvény) állapítja meg, amely semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető – rögzíti a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közigazgatási eljárásban jogi képviselővel eljáró ügyfél részére történő kézbesítés hatályossága

Az alábbiakban hivatkozott határozat alapjául szolgáló jogegységi eljárásra az adott alapot, hogy a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácsa el kívánt térni az EBH.2009. 2109. határozattól. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium tanácsa véleménye szerint ugyanis jogbizonytalanság alakult ki abban a kérdésben, hogy miként értékelendő,…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások

Néhány nappal ezelőtt nyújtotta be a parlamentnek a kormány az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslatát. Az igazságügyi miniszter, mint előterjesztő, törvényjavaslathoz fűzött általános indokolása szerint 2018 májusától köteles Magyarország a GDPR-rendelet alkalmazására és a végrehajtásához…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Hamarosan jöhetnek a vagyonkezelő alapítványok

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) lehetőséget biztosít úgynevezett családi alapítványok létrehozására is (amelyek esetében az alapító, a csatlakozó, illetve ezek hozzátartozója alapítványi kedvezményezett lehet), szükségessé vált olyan alapítványi forma megalkotása, amely…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Szobor festékkel való leöntése – garázdaság vagy véleményszabadság

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az alábbiakban hivatkozott határozatával – egyebek mellett – visszautasította a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 170. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az AB…

Bővebben...
További híreink

A Wolters Kluwer Hungary Kft. hivatalos szállítója a Jogtár termékcsaláddal


MOKK
Corvinus
OBH
ELTE ÁJK
Szegedi Tudományegyetem
Pácsi Tudományegyetem
Pázmány Péter
Debrecen