Új Jogtár

Mert fontos, hogy jól döntsön!

Új Jogtár indításaHírek

Black Friday akció a Wolters Kluwernél

2018-11-23 -

2018. november 23-án a Wolters Kluwer webshopjában számos termék 20% kedvezménnyel rendelhető meg. Könyvek, e-könyvek, Jogtár-kiegészítések, Modulok és konferenciák is szerepelnek az akciós termékkínálatban. Érdemes körülnézni! (tovább…)

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Szabad felhasználás szabályai olvasással kapcsolatos fogyatékosság esetén

-

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény legutóbbi, uniós jogharmonizációs célú módosításával összhangban született meg az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. Az új előírások a rendelet kihirdetését…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az utolsó tárgyalási nap perköltségeinek a felszámítása

-

A címben szereplő témakörrel kapcsolatban két elvi megállapítást tett a kúriai konzultációs testület. Az első az, hogy az utolsó tárgyalási napon (a berekesztésre vonatkozó figyelmeztetés után) a jogi képviselő az e napon felmerült költségeit a korábban elektronikusan benyújtott perköltségjegyzék-nyomtatvány „mellékleteként”…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Keresetlevél-nyomtatvány használata esetén a hiánypótlást a jogi képviselő is teljesítheti formanyomtatványon

-

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) előírásai szerint a jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelét kizárólag a külön jogszabály [a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017. (XII. 22.) IM…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Felperesi törvényes képviselő adatai a keresetlevélben

-

Ha a felperes nem természetes személy, úgy a törvényes képviselőjének az azonosító adatait fel kell tüntetni a keresetlevélben akkor is, ha egyébként a felperes érdekében meghatalmazott képviselő jár el a perben. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közjegyzőket érintő változások

-

Jelentős terjedelemben módosult a közjegyzőkről szóló törvény, amely egyebek között a felelősségbiztosítás, a pályaalkalmasság, a kamarai hatósági ügyek, a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző munkavégzése szabályait, illetőleg a közjegyzői iroda átalakulásával, valamint a közjegyző helyettesítésével kapcsolatos rendelkezéseket…

Bővebben...
További híreink

A Wolters Kluwer Hungary Kft. hivatalos szállítója a Jogtár termékcsaláddal


MOKK
Corvinus
OBH
ELTE ÁJK
Szegedi Tudományegyetem
Pácsi Tudományegyetem
Pázmány Péter
Debrecen